Privacy

Privacy

Overzicht van ons Privacybeleid

Dit is een overzicht van ons nieuwe Privacybeleid, dat op 25 mei 2018 ingaat. Het is van toepassing op elke Zoho-website die hiernaar linkt en op alle producten en diensten op die websites. Het uitgebreide beleid heeft dezelfde structuur als dit overzicht en is het feitelijke juridische document.

Onze privacybelofte: Zoho heeft uw informatie nooit voor reclamedoeleinden aan een ander verkocht en heeft nooit geld verdiend aan het weergeven van advertenties van anderen, en zal dit ook nooit doen. Dit is al bijna 20 jaar onze aanpak, en daar houden wij ons aan. Dit beleid beschrijft welke informatie wij over u verzamelen, wat wij daarmee doen, wie er toegang toe heeft en wat u daaraan kunt doen.

Deel I Informatie die Zoho verzamelt en beheert

Wij verzamelen alleen die informatie die wij daadwerkelijk nodig hebben. Dit betreft deels informatie die u actief aan ons verstrekt wanneer u een account maakt, zich inschrijft voor een evenement, contact opneemt met onze klantenservice of iets van ons koopt. Wij slaan uw naam en contactinformatie op, maar geen creditcardnummers (behalve met uw toestemming, in een van onze beveiligde betalingsgateway's).

Wanneer u een van onze websites bezoekt of onze software gebruikt, slaan wij automatisch bepaalde basisinformatie op, zoals hoe u op de site terechtkwam, welke pagina's u binnen de site heeft bezocht en welke functies en instellingen u heeft gebruikt. Wij gebruiken deze informatie om onze websites en diensten te verbeteren en de ontwikkeling van nieuwe producten te bevorderen.

Soms ontvangen wij informatie indirect. Wanneer u via een van onze doorverwijzingsprogramma's of dealers informatie opvraagt over onze producten of via een authenticatiedienst als LinkedIn of Google op een van onze producten inlogt, geven zij uw contactinformatie aan ons door. Wij gebruiken deze informatie om aan uw verzoek te voldoen. Als u via sociale media met ons merk in contact komt (bijvoorbeeld door middel van een like of reactie, door iets van ons te retweeten of door ons te noemen of te volgen), hebben wij toegang tot uw interacties en profielinformatie. Wij bewaren deze informatie, zelfs als u deze op een later moment van de sociale-mediawebsite verwijdert.

Wat wij met uw informatie doen

Wij gebruiken uw informatie om de door u gevraagde diensten te verlenen, uw account te maken en te onderhouden en ongeautoriseerd gebruik van uw accounts te helpen voorkomen. Wij gebruiken deze informatie daarnaast om met u te communiceren over de producten die u op het moment gebruikt, uw verzoeken aan de klantenservice, nieuwe producten waar u mogelijk belangstelling voor heeft, mogelijkheden om ons feedback te geven en updates van ons beleid. Wij analyseren de informatie die wij verzamelen om inzicht te krijgen in de behoeften van gebruikers en om onze websites en diensten te verbeteren.

Voor het verzamelen en verwerken van uw informatie moeten wij over een rechtsgrond beschikken. In de meeste gevallen hebben wij uw toestemming, of hebben de informatie nodig om de door u van ons gevraagde diensten te verlenen. Waar dit niet het geval is, moeten wij kunnen aantonen dat wij een andere rechtsgrond hebben, zoals onze gerechtvaardigde zakelijke belangen.

U kunt bepaalde vormen van gebruik van informatie weigeren door de informatie in eerste instantie niet te verstrekken of door uw toestemming later in te trekken. Daarnaast kunt u cookies weigeren om te voorkomen dat uw browser ons informatie doorgeeft. Als u dat doet, is het echter mogelijk dat bepaalde onderdelen van de website niet goed werken. Cookies van derden worden op alle Zoho-websites en in al onze producten geweigerd.

Wij beperken de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot onze medewerkers en partners met een legitiem gebruiksrecht. Wanneer wij uw informatie delen met andere partijen (zoals ontwikkelaars, serviceproviders, domeinbeheerders en wederverkopers) moeten zij passende veiligheidsmaatregelen treffen en een geldige reden hebben om uw informatie te gebruiken. Deze reden betreft meestal de dienstverlening aan u.

De Europese Economische Ruimte (EER) geeft betrokkenen bepaalde rechten (waaronder recht op inzage, rectificatie, wissing, beperken van verwerking en gegevensoverdraagbaarheid, en het recht bezwaar te maken en een klacht in te dienen). Zoho geeft u overal dezelfde rechten, waar u ook woont.

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang dat nodig is om aan de in dit Privacybeleid vermelde doeleinden te voldoen. Wanneer wij niet langer een gerechtvaardigd belang hebben bij het verwerken van uw informatie, wordt deze door ons gewist, geanonimiseerd of geïsoleerd, afhankelijk van wat passend is.

 

Deel II Informatie die Zoho namens u verwerkt

Indien u met Zoho-apps informatie van anderen verwerkt, zoals informatie over uw klanten of medewerkers, vertrouwt u deze informatie aan ons toe voor verwerking. Wanneer u een mobiele Zoho-app gebruikt en ons toegang geeft tot uw contacten en foto's, vertrouwt u gegevens aan ons toe. De gegevens die u voor verwerking aan ons toevertrouwd, worden "servicegegevens" genoemd.

Wij zijn eigenaar van uw servicegegevens. Wij beschermen en beperken de toegang tot deze gegevens en verwerken deze alleen overeenkomstig uw instructies. U heeft toegang tot deze informatie, u kunt deze informatie delen via derdenintegraties en u kunt ons vragen deze te informatie exporteren of te wissen.

De gegevens worden in uw account bewaard zolang u diensten van Zoho gebruikt. Wanneer u uw account opheft, worden uw gegevens automatisch binnen zes maanden uit onze actieve database en binnen drie maanden daarna uit onze back-ups verwijderd.

Als u zich niet in de Europese Economische Ruimte bevindt en denkt dat iemand (bijvoorbeeld uw werkgever of een bedrijf waarvan u diensten afneemt) uw informatie voor verwerking aan ons heeft toevertrouwd, kunt u ons vragen bepaalde handelingen ten aanzien van uw gegevens uit te voeren. Als u deze rechten ten aanzien van de gegevens wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met de persoon die of het bedrijf dat de gegevens aan ons heeft toevertrouwd. Wij zullen met betrekking tot uw verzoek met de betreffende partij samenwerken.

Deel III Algemeen

Er zijn bepaalde grenzen aan de privacy die wij u kunnen toezeggen. Wij openbaren persoonlijke gegevens waar dit is vereist om aan een wettelijke verplichting te voldoen, fraude te voorkomen, een overeenkomst na te leven of de veiligheid van onze gebruikers te bewaken. Wij voldoen momenteel niet aan Do Not Track-signalen van internetbrowsers. Wanneer er een universele standaard voor de verwerking daarvan wordt ingevoerd, zullen wij daaraan voldoen.

Websites van derden en sociale-mediawidgets hebben hun eigen afzonderlijke privacybeleidsregels. Controleer altijd het betreffende privacybeleid voordat u persoonlijke gegevens deelt met derden.

U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft over onze privacygebruiken, als u een AVG-conforme gegevensverwerkingsbijlage wilt aanvragen, als u vermoedt dat wij persoonlijke gegevens van een minderjarige hebben verzameld of als u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens verwijderen van onze blogs of forums. Daarnaast kunt u ons Beveiligingsbeleid en Privacybeleid raadplegen.

Bij belangrijke wijzigingen in ons Privacybeleid, of in het zeer onwaarschijnlijke geval dat wij besluiten ons bedrijf te verkopen, nemen wij contact met u op om u op de hoogte te stellen.

 

Privacybeleid

Deze verklaring met betrekking tot het Privacybeleid wordt gedaan door de Zoho Group, bestaande uit alle hier genoemde entiteiten (tezamen "Zoho", "wij", "ons" of "onze") en geldt vanaf 25 mei 2018. Het Privacybeleid geldt voor al onze divisies: Zoho, ManageEngine, Site24x7 en WebNMS.

Zoho's privacybelofte

De privacy van klanten en gebruikers is voor Zoho al bijna 20 jaar lang een belangrijk punt van aandacht, ook toen dat nog niet in de mode, politiek correct of wettelijk verplicht was. Wij vragen slechts de minimaal vereiste informatie en verzamelen alleen die informatie die naar onze mening essentieel is om zaken te kunnen doen of een bepaalde transactie te kunnen uitvoeren. Wij laten klanten weten welke informatie wij over ze hebben en geven hen de mogelijkheid bepaalde toezegging te annuleren. Verreweg onze belangrijkste belofte is echter dat wij geen cent verdienen aan advertenties. We hebben nooit inkomsten gegeneerd uit advertenties en zullen dat ook nooit doen, zelfs niet met de gratis versies van onze producten. Hiermee vermijden wij het wezenlijke belangenconflict tussen het verzamelen van informatie van klanten en het genereren van omzet uit advertenties en de onvermijdelijke compromissen met betrekking tot de privacy van klanten die daarmee gepaard gaan.

Het doel van dit beleid is duidelijk aan te geven welke informatie van onze klanten en gebruikers wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en hoe wij deze niet gebruiken. Dit beleid is helaas langer dan wij zouden willen, maar wij moeten eenduidig op alle relevante eventualiteiten ingaan. We proberen het taalgebruik zo eenvoudig en direct mogelijk te houden.

Toepassingssfeer van dit Privacybeleid

Dit Privacybeleid geldt voor alle Zoho-websites die ernaar linken. Daarnaast geldt het voor de door Zoho via deze websites verleende producten en diensten, onze mobiele applicaties en applicaties die door Zoho op Zoho's online marktplaats en andere, externe online marktplaatsen geplaatst worden. Dit Privacybeleid geldt niet voor onze websites, producten of diensten die een apart privacybeleid hebben.

Dit Privacybeleid bestaat uit drie delen:

Deel I Informatie die Zoho verzamelt en beheert

Dit deel gaat in op hoe Zoho informatie verzamelt en gebruikt over bezoekers van onze websites, (mogelijke) klanten, gebruikers van Zoho's producten en diensten, en anderen die via formulieren of e-mailadressen die op onze websites staan of aan onze websites gelinkt zijn contact met Zoho opnemen.

Deel II Informatie die Zoho namens u verwerkt

Dit deel gaat in op hoe Zoho omgaat met informatie die u aan Zoho toevertrouwt wanneer u onze producten en diensten gebruikt of met eventuele persoonlijke of vertrouwelijke informatie die u bij een klantenserviceverzoek met ons deelt.

Deel III Algemeen

Dit deel gaat in op onderwerpen die relevant zijn voor zowel Deel I als Deel II, en andere algemene onderwerpen zoals Zoho's toezeggingen met betrekking tot beveiliging en hoe wij u op de hoogte stellen van wijzigingen in dit Privacybeleid.

 

Deel I Informatie die Zoho verzamelt en beheert

Welke informatie Zoho verzamelt

Wij verzamelen alleen informatie over u als wij deze voor een bepaald gerechtvaardigd doel nodig hebben. Zoho heeft alleen informatie over u als (a) u deze informatie zelf heeft verstrekt, (b) Zoho deze informatie heeft verzameld of (c) Zoho deze informatie van een derde heeft ontvangen. Hieronder worden de verschillende situaties beschreven die onder deze drie categorieën vallen, evenals de informatie die in dergelijke situaties wordt verzameld.

Informatie die u ons verstrekt

i. Account maken: Wanneer u een account maakt om toegang tot één of meer van onze diensten te krijgen, vragen wij u om informatie zoals uw naam, contactnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam en land om de account te maken. Daarnaast zult u een unieke gebruikersnaam en een wachtwoord moeten kiezen om toegang tot het account te krijgen. Verder kunt u ons aanvullende informatie verstrekken, zoals een foto, tijdszone en taal, maar die informatie is niet vereist om een account te maken. Na het maken van een account heeft u de mogelijkheid een beveiligingsvraag en een antwoord daarop te kiezen. Wanneer u deze informatie opgeeft, wordt die alleen gebruikt wanneer uw wachtwoord moet worden hersteld.

ii. Inschrijving voor evenementen en het indienen van andere formulieren: Wij leggen de informatie vast die u verstrekt wanneer u (i) zich voor een evenement inschrijft, zoals een webinar of seminars, (ii) zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of voor een andere e-maillijst, (iii) een formulier invult om een product, whitepaper of andere materialen te downloaden, (iv) aan wedstrijden of enquêtes deelneemt of (v) via een formulier contact met de klantenservice opneemt of om welke andere reden dan ook contact met Zoho opneemt.

iii. Verwerking van betalingen: Wanneer u iets van ons koopt, vragen wij u om uw naam, contactinformatie en creditcardgegevens of andere betaalrekeninggegevens. Wanneer u uw creditcardgegevens geeft, slaan wij de naam en het adres van de kaarthouder, de verloopdatum en de laatste vier cijfers van het creditcardnummer op. Het creditcardnummer zelf slaan wij niet op. Voor snelle verwerking van toekomstige betalingen kunnen wij met uw toestemming uw creditcardgegevens in versleutelde vorm op de beveiligde servers van onze Payment Gateway-dienstverleners opslaan.

iv. Tevredenheidsverklaringen: Wanneer u ons toestemming geeft om tevredenheidsverklaringen met betrekking tot onze producten en diensten op websites te publiceren, kunnen wij hierin uw naam en andere persoonlijke informatie opnemen. Voordat wij deze verklaringen publiceren, krijgt u de gelegenheid ze te bekijken en goed te keuren. Als u de tevredenheidsverklaring wilt aanpassen of verwijderen, kunt u ons bereiken via privacy@zohocorp.com.

v. Contact met Zoho: Wij kunnen u interactie met ons, bijvoorbeeld via e-mailberichten, telefoon- en chatgesprekken met onze verkoop- en klantenservicemedewerkers, opnemen, analyseren en gebruiken om onze interactie met u en andere klanten te verbeteren.

Informatie die wij automatisch verzamelen

i. Informatie uit browsers, apparaten en servers: Wanneer u onze websites bezoekt, verzamelen wij informatie die internetbrowsers, mobiele apparaten en servers beschikbaar stellen, zoals het IP-adres, de soort browser, taalvoorkeuren, tijdszone, de doorverwijzende URL, de datum en het tijdstip van het bezoek, het besturingssysteem, de fabrikant van het mobiele apparaat en informatie over het mobiele netwerk. Wij nemen dit in onze logbestanden op om meer inzicht te krijgen in wie onze websites bezoekt.

ii. Informatie van onze eigen cookies en volgtechnologieën: Wij gebruiken tijdelijke en permanente cookies om gebruikers van onze diensten te identificeren en de gebruikerservaring te verbeteren. Onze downloadbare producten bevatten unieke identificatiecodes om het gebruik van de producten te volgen. Daarnaast gebruiken wij cookies, beacons, tags, scripts en andere soortgelijke technologieën om bezoekers te identificeren, te volgen welke pagina's binnen de website worden bezocht, demografische informatie over bezoekers en gebruikers te verzamelen en de effectiviteit van e-mailcampagnes na te gaan, en voor het gericht aantrekken van bezoekers en gebruikers door uw activiteiten op onze websites in de gaten te houden. Wij gebruiken alleen onze eigen cookies en gebruiken op onze websites geen cookies of andere volgtechnologieën van derden. Meer informatie over de op onze website gebruikte cookies is hier te vinden Verder gebruiken wij onze eigen Local Storage Objects (LSOs), zoals HTML5, om informatie en voorkeuren met betrekking tot de inhoud op te slaan en bepaalde voorzieningen te bieden.

iii. Informatie uit applicatie-logs en analytische gegevens van mobiele apparaten: Wij verzamelen informatie over hoe u onze producten, diensten en mobiele applicaties gebruikt uit applicatie-logs en interne instrumenten die het gebruik analyseren en gebruiken deze om inzicht te verkrijgen in hoe uw zakelijke gebruik en behoeften onze producten kunnen verbeteren. Hieronder vallen kliks, scrolls, gebruikte onderdelen, hoelang en hoe vaak u de website bezoekt, ontvangen foutmeldingen, prestatiegegevens, gebruikte opslagruimte, gebruikersinstellingen en -configuraties, de apparaten die worden gebruikt om toegang te verkrijgen en de locatie daarvan.

Informatie die wij van derden verzamelen

i. Inloggen met aangesloten verificatie-dienstverleners: U kunt op Zoho Diensten inloggen via ondersteunde aangesloten verificatie-dienstverleners, zoals LinkedIn, Microsoft en Google. Deze diensten verifiëren uw identiteit en geven u de keuze of u bepaalde persoonlijke informatie met ons wilt delen, zoals uw naam en e-mailadres.

ii. Doorverwijzing: Als iemand via een van onze doorverwijzingsprogramma's een van onze producten of diensten naar u heeft doorverwezen, is het mogelijk dat hij of zij ons uw naam, e-mailadres en andere persoonlijke informatie heeft gegeven. U kunt via privacy@zohocorp.com contact met ons opnemen om uw informatie uit onze database te laten verwijderen. Wanneer u ons informatie over een iemand anders verstrekt, of iemand anders ons uw informatie verstrekt, gebruiken wij die informatie alleen voor het specifieke doel waarvoor deze aan ons is verstrekt.

iii. Informatie van onze dealers en dienstverleners: Wanneer u contact opneemt met één van onze dealers, of één van hen op een andere manier laat weten interesse in onze producten of diensten te hebben, kan deze uw naam, e-mailadres, bedrijfsnaam en andere informatie aan Zoho doorgeven. Wanneer u zich voor een door Zoho georganiseerd evenement inschrijft of dit bijwoont, kan de organisator van het evenement uw informatie met ons delen. Zoho kan daarnaast informatie over u ontvangen van reviewsites wanneer u op een review van onze producten en diensten reageert, en van andere externe dienstverleners die wij voor de marketing van onze producten en diensten inzetten.

iv. Informatie van sociale media-sites en andere openbare bronnen: Wanneer u via sociale media-sites, zoals Facebook, Twitter, Google+ en Instagram, met ons communiceert via berichten, commentaren, vragen en andere interacties, kunnen wij dergelijke openbare informatie – zoals profielinformatie – verzamelen om contact met u op te nemen, onze producten te verbeteren, of beter inzicht te verkrijgen in gebruikersreacties en -problemen. Als wij deze informatie eenmaal hebben, behouden wij deze ook als u de informatie van de sociale media-sites verwijdert. Zoho kan daarnaast informatie over u aanvullen en bijwerken op basis van andere openbare bronnen.

Doel van het gebruik van informatie

Naast de bovengenoemde doelen kunnen wij uw informatie voor de volgende doelen gebruiken:

  • Om (bijvoorbeeld via e-mail) met u te communiceren over producten die u heeft gedownload en diensten waar u zich voor heeft opgegeven, wijzigingen in dit Privacybeleid, wijzigingen in de Servicevoorwaarden, of belangrijke mededelingen;
  • Om u op de hoogte te houden over nieuwe producten en diensten, aankomende evenementen, aanbiedingen, kortingen en andere informatie waarvan wij denken dat u daar wellicht geïnteresseerd in bent;
  • Om u te vragen deel te nemen aan enquêtes, of feedback met betrekking tot onze producten en diensten te vragen;
  • Om uw account te maken en te onderhouden, en alle andere handelingen uit te voeren die nodig zijn om onze diensten te verlenen, bijvoorbeeld om het mogelijk te maken samen te werken, website- en e-mail hosting, en het maken van back-ups en terughalen van uw gegevens.
  • Om inzicht te verkrijgen in hoe gebruikers onze producten en diensten gebruiken, problemen te bewaken en te voorkomen, en onze producten en diensten te verbeteren;
  • Om klantenservice te bieden, en onze interactie met klanten te analyseren en te verbeteren.
  • Om frauduleuze transacties en andere illegale activiteiten te herkennen en te voorkomen, spam te rapporteren, en de rechten en belangen van Zoho, Zoho's gebruikers, derden en het publiek te beschermen;
  • Om onze administratie bij te werken, uit te breiden en te analyseren, nieuwe klanten te identificeren en producten en diensten te verlenen waar u wellicht geïnteresseerd in bent;
  • Om trends te analyseren, onze websites te beheren en te volgen welke pagina's bezoekers binnen onze website bekijken om inzicht te verkrijgen in waar bezoekers naar op zoek zijn en hen beter te helpen;
  • Om marketingcampagnes te bewaken en te verbeteren en voor de gebruiker relevante suggesties te doen.

Rechtsgronden voor het verzamelen en gebruiken van informatie

Voor Zoho geldende rechtsgronden voor verwerking: Als u in de Europese Economische Ruimte (EER) woont, is onze rechtsgrond voor informatieverzameling afhankelijk van de persoonlijke informatie die het betreft en de context waarin wij deze verzamelen. Het merendeel van onze informatieverzamelings- en verwerkingsactiviteiten zijn gebaseerd op (i) contractuele noodzaak, (ii) één of meer gerechtvaardigde belangen van Zoho of een derde die niet ondergeschikt zijn aan uw belangen op het gebied van gegevensbescherming of (iii) uw toestemming. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht uw informatie te verzamelen of hebben wij uw persoonlijke informatie nodig om uw vitale belangen of die van iemand anders te beschermen.

Intrekking van toestemming: Waar wij uitgaan van uw toestemming als rechtsgrond, heeft u te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken. Dit heeft echter geen invloed op eventuele verwerking die al heeft plaatsgevonden.

Melding van een gerechtvaardigd belang: Waar wij uitgaan van gerechtvaardigde belangen en die gerechtvaardigde belangen hierboven niet beschreven staan, leggen wij op het moment dat wij uw informatie verzamelen duidelijk uit wat die gerechtvaardigde belangen zijn.

Uw keuzes met betrekking tot het gebruik van informatie

Niet-essentiële elektronische communicatie beëindigen: U kunt ervoor kiezen geen nieuwsbrieven of andere niet-essentiële berichten meer te ontvangen door de afmeldingsoptie in al dergelijke berichten te gebruiken. U blijft dan echter wel mededelingen en essentiële transactionele e-mails ontvangen.

Cookies weigeren: U kunt vóór uw bezoek aan onze websites browsercookies uitschakelen. Het is echter mogelijk dat u bepaalde onderdelen van de websites dan niet goed kunt gebruiken.

Optionele informatie: U kunt ervoor kiezen optionele profielinformatie, zoals uw foto, niet te verstrekken. Verder kunt u uw optionele profielinformatie wissen of wijzigen. U kunt er altijd voor kiezen om bij het indienen van een aan onze websites gelinkt formulier niet-verplichte velden leeg te laten.

Met wie wij informatie delen

Alle hier genoemde Zoho-groepsentiteiten hebben toegang tot de in Deel I genoemde informatie. Wij verkopen geen persoonlijke informatie. Wij delen uw informatie alleen op de in dit Privacybeleid beschreven manieren, en alleen met partijen die passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen nemen.

Medewerkers en aannemers: Medewerkers en aannemers van alle Zoho-groepsentiteiten hebben toegang tot de in Deel I genoemde informatie, voor zover dit is vereist. Wij eisen van alle medewerkers en aannemers van de Zoho-groepsentiteiten dat zij met betrekking tot de door ons met hen gedeelde persoonlijke informatie aan dit Privacybeleid voldoen.

Externe dienstverleners: Het kan nodig zijn uw persoonlijke informatie en verzamelde of geanonimiseerde informatie te delen met door ons ingeschakelde externe dienstverleners, zoals marketing-, reclame- en evenementenbureaus, webanalysebedrijven en betalingsverwerkers. Deze dienstverleners mogen uw persoonlijke informatie alleen gebruiken voor zover dat nodig is om ons deze diensten te verlenen.

Domeinbeheerders: Wanneer u via Zoho een domein van domeinnaambeheerders registreert, delen wij uw naam en contactinformatie zoals uw woonadres, e-mailadres en telefoonnummer met hen, op basis van de ICANN-domainregistratieregels.

Dealers: Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met onze geautoriseerde dealers in uw regio, doch uitsluitend om contact met u op te kunnen nemen over producten die u heeft gedownload of diensten waarvoor u zich heeft opgegeven. Wij geven u de keus of u met de betreffende dealer wilt blijven werken of niet.

Applicatieontwikkelaars op de marktplaats: Wanneer u een met gebruik van Zoho's API's ontwikkelde applicatie installeert of koopt die op Zoho's online marktplaats staat, worden uw naam en e-mailadres met de ontwikkelaar van de applicatie gedeeld, zodat deze als leverancier van die applicatie of dienst rechtstreeks met u kan communiceren. Zoho heeft geen controle over het gebruik van uw persoonlijke informatie door de ontwikkelaars, dat is gebaseerd op hun eigen privacybeleid.

Andere gevallen: Andere scenario's waarin wij in Deel I en II genoemde informatie delen, staan in Deel III beschreven.

Uw rechten met betrekking tot informatie die wij als gegevensverantwoordelijke van u hebben

Als u zich in de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt, heeft u de volgende rechten met betrekking tot de informatie die Zoho van u heeft. Zoho geeft u overal dezelfde rechten, waar u ook woont.

Recht op inzage: U heeft het recht op inzage in (en, waar nodig, een afschrift van) de categorieën persoonlijke informatie die wij over u hebben, inclusief de informatiebron, het doel en de termijn van verwerking en de personen met wie de informatie is gedeeld.

Recht op rectificatie: U heeft het recht de informatie die wij over u hebben, bij te werken of eventuele fouten daarin te corrigeren. Afhankelijk van het doel waarvoor wij de informatie gebruiken, kunt u ons instrueren om aanvullende informatie over u in onze database op te nemen.

Recht op wissing: U heeft in bepaalde omstandigheden het recht ons te verzoeken uw persoonlijke informatie te wissen, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig is voor het doel waarvoor deze oorspronkelijk is verzameld.

Recht op beperking van de verwerking: U heeft in bepaalde gevallen ook het recht om te verzoeken het gebruik van uw informatie te beperken, bijvoorbeeld wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens, maar wij nog na moeten gaan of wij prevalerende gerechtvaardigde gronden hebben voor het gebruik daarvan.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: Wanneer uw informatie met uw toestemming of via geautomatiseerde procedures wordt verwerkt, heeft u het recht uw informatie in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm over te dragen aan een derde.

Recht op bezwaar: U heeft in bepaalde omstandigheden het recht bezwaar tegen het gebruik van uw informatie te maken, zoals het gebruik van uw persoonlijke informatie voor direct marketing.

Recht een klacht in te dienen: Indien u moeite heeft met de manier waarop wij uw informatie verzamelen, gebruiken of delen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Het kan zijn dat u dit recht niet kunt uitoefenen, omdat er in uw land geen toezichthoudende autoriteit is die over gegevensbescherming gaat.

Bewaring van informatie

Wij bewaren uw persoonlijke informatie zolang dit voor de in dit Privacybeleid genoemde doelen vereist is. In sommige gevallen kunnen wij uw informatie langer bewaren dan bij wet is toegestaan of vereist, bijvoorbeeld om suppressielijsten bij te houden, misbruik te voorkomen, wanneer dit in verband met rechtsvordering of rechtszaak is vereist, om nakoming van onze overeenkomsten af te dwingen, voor belastingdoeleinden, voor administratieve doeleinden of om aan andere wettelijke verplichtingen te voldoen. Wanneer wij niet langer een gerechtvaardigd belang hebben bij het verwerken van uw informatie, zullen wij deze uit onze actieve databases wissen of deze anonimiseren. Wij zullen de informatie daarnaast veilig op een back-upapparaat opslaan en deze uitsluiten van verdere verwerking tot de informatie kan worden gewist.

 

Deel II Informatie die Zoho namens u verwerkt

Informatie die aan Zoho wordt toevertrouwd en doel

Informatie die in verband met diensten wordt verstrekt: U kunt informatie die u of uw organisatie ("u") onder zich heeft aan Zoho toevertrouwen in verband met het gebruik van onze diensten, of om Technische Ondersteuning met betrekking tot onze producten te vragen. Hieronder valt informatie met betrekking tot uw klanten en uw medewerkers (als u een gegevensverantwoordelijke bent) of informatie die u namens een ander voor een bepaald doel onder zich heeft en gebruikt, zoals een klant aan wie u diensten verleent (als u een verwerker bent). De gegevens kunnen op onze servers worden opgeslagen wanneer u onze diensten gebruikt, of aan ons worden overgedragen of met ons worden gedeeld als onderdeel van een verzoek om Technische Ondersteuning en andere diensten. <.

Informatie van mobiele apparaten: Wanneer u ervoor kiest dit toe te staan, hebben sommige van onze mobiele applicaties toegang tot de camera, op uw mobiele apparaat opgeslagen gespreksgeschiedenis, contactinformatie, foto's en andere informatie. Onze applicaties hebben deze toegang nodig om hun diensten te verlenen. Wanneer u toegang verleent, worden daarnaast locatiegegevens verzameld. Deze worden onder andere gebruikt om contacten in de buurt te vinden of locatiegebonden reminders in te stellen. Deze informatie wordt uitsluitend gedeeld met onze karteringsdienstverleners en wordt alleen gebruikt voor het in kaart brengen van de locatie van gebruikers. U kunt de toegang van de mobiele applicatie tot deze informatie te allen tijde blokkeren door de instellingen op uw mobiele apparaat aan te passen. De op uw mobiele apparaat opgeslagen gegevens en de locatiegegevens waar de mobiele applicaties toegang toe hebben, worden in de context van de mobiele applicatie gebruikt en overgedragen naar en gekoppeld aan uw account in de bijbehorende diensten (in welk geval de gegevens op onze servers worden opgeslagen) of producten (in welk geval u de gegevens onder u houdt, tenzij u deze met ons deelt).

(Alle aan Zoho toevertrouwde informatie wordt gezamenlijk "servicegegevens" genoemd.)

Eigendom en controle over uw servicegegevens

Wij erkennen dat uw servicegegevens van u zijn. Wij geven u de complete controle over uw servicegegevens door u de mogelijkheid te bieden (i) uw servicegegevens in te zien, (ii) uw servicegegevens via ondersteunde integratie met derden te delen, en (iii) te verzoeken uw servicegegevens te exporteren of wissen.

Hoe wij uw servicegegevens gebruiken

Wij verwerken uw servicegegevens wanneer u ons via de verschillende modules van onze diensten instructies geeft. Zo wordt, wanneer u een factuur maakt, informatie als de naam en het adres van uw klant gebruikt om de factuur te maken, en wordt, wanneer u onze campagnebeheerdienst gebruikt voor e-mailmarketing, het e-mailadres van de personen op uw maillijst gebruikt om de e-mails te verzenden.

Push-berichten

Wanneer u meldingen in onze desktop- of mobiele applicaties toestaat, geven wij meldingen via een push-berichtendienst zoals Apple Push Notification, Google Cloud Messaging of Windows Push Notification. U kunt uw voorkeuren met betrekking tot push-berichten aanpassen of deze berichten uitzetten door meldingen in de instellingen van de applicatie of het apparaat uit te schakelen.

Met wie wij servicegegevens delen

De Zoho-groep en externe subverwerkers: Om diensten en Technische Ondersteuning met betrekking tot onze producten te bieden, communiceert de contracterende entiteit binnen de Zoho groep met andere groepsentiteiten en derden

Medewerkers en aannemers: Wij kunnen onze medewerkers en aannemers van de bij het verlenen van de diensten betrokken Zoho-groepsentiteiten (tezamen "onze medewerkers") toegang geven tot uw servicegegevens, zodat deze (i) foutmeldingen kunnen identificeren, analyseren en oplossen, (ii) als spam aangemerkte e-mails handmatig kunnen verifiëren om de herkenning van spam te verbeteren of (iii) ingescande afbeeldingen die u ons heeft toegestuurd handmatig kunnen verifiëren om de nauwkeurigheid van optische herkenning van tekens te verbeteren. Wij zorgen ervoor dat toegang door onze medewerkers tot uw servicegegevens tot specifieke personen beperkt blijft en wordt vastgelegd en gecontroleerd. Onze medewerkers hebben daarnaast toegang tot gegevens die u bewust met ons deelt voor Technische Ondersteuning, of om gegevens in onze producten of diensten te importeren. Wij communiceren onze privacy- en beveiligingsrichtlijnen met onze medewerkers en privacywaarborgen worden binnen de Zoho-groep streng gehandhaafd.

Samenwerking en andere gebruikers: Sommige van onze producten of diensten stellen u in staat met andere gebruikers of derden samen te werken. Wanneer de samenwerking wordt aangegaan, is het mogelijk dat degenen met wie u samenwerkt al uw profielinformatie kunnen inzien. Zo kan, wanneer u een document bewerkt dat u ten behoeve van samenwerking met anderen heeft gedeeld, uw profielfoto bij uw bewerkingen worden getoond, zodat degenen waar u mee samenwerkt kunnen zien dat die bewerkingen van u komen.

Integratie van software van derden die u toestaat: In de meeste van onze producten en diensten kunnen producten en diensten van derden worden geïntegreerd. Als u ervoor kiest integratie van software van derden toe te staan, geeft u de externe partij wellicht toegang tot servicegegevens en persoonlijke informatie over u. Wij moedigen u aan de privacyregels van de diensten en producten van derden te raadplegen voordat u integratie daarmee toestaat.

Andere gevallen: Andere scenario's waarin wij informatie delen die gelden voor zowel de in Deel I als de in Deel II genoemde informatie, staan in Deel III beschreven.

Bewaring van informatie

De gegevens worden in uw account bewaard zolang u diensten van Zoho gebruikt. Wanneer u uw Zoho-account opzegt, worden uw gegevens tijdens de eerstvolgende zesmaandelijkse schoonmaak uit de actieve database verwijderd. De uit de actieve database verwijderde gegevens worden na drie maanden uit de back-up verwijderd.

Verzoeken van betrokkenen

Wanneer u zich in de Europese Economische Ruimte bevindt en denkt dat wij namens één van onze klanten informatie van u opslaan, gebruiken of verwerken, neemt u contact op met de klant om uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te wissen, of de verwerking ervan te beperken of daar bezwaar tegen te maken, of uw persoonsgegevens te exporteren. Wij zullen onze klant binnen een redelijke termijn helpen op uw verzoek te reageren.

 

Deel III Algemeen

Persoonlijke informatie van kinderen

Onze producten en diensten zijn niet bedoeld voor personen jonger dan 16 jaar. Zoho verzamelt niet bewust persoonlijke informatie van kinderen onder de 16. Wanneer wij erachter komen dat een kind onder de 16 ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, ondernemen wij stappen om dergelijke informatie te wissen. Wanneer u denkt dat een kind onder de 16 persoonlijke informatie aan ons heeft verstrekt, meldt dit dan via privacy@zohocorp.com , zodat wij de nodige stappen kunnen zetten om de informatie die wij over het betreffende kind hebben, te wissen.

Hoe veilig is uw informatie?

Bij Zoho nemen wij gegevensbescherming zeer serieus. Daarom zijn wij gecertificeerd volgens industrienormen als ISO27001:2013 en SOC 2 Type II. Wij hebben stappen ondernomen om passende administratieve, technische en fysieke waarborgen in te stellen om onbevoegde toegang, gebruik, wijziging, bekendmaking of vernietiging van de informatie die u aan ons toevertrouwt, te voorkomen. Indien u zich zorgen maakt over de veiligheid van uw gegevens, moedigen wij u aan om ons Veiligheidsbeleid te raadplegen of via security@zohocorp.comcontact met ons op te nemen.

Data Protection Officer

Wij hebben een Data Protection Officer aangesteld om met inachtneming van ons Privacybeleid toezicht te houden op ons beheer van uw persoonlijke informatie. Indien u vragen heeft of zich zorgen maakt over onze privacygebruiken met betrekking tot uw persoonlijke informatie, kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer door een e-mail te sturen naardpo@zohocorp.com , of een brief te sturen naar: Data Protection Officer, Zoho Corporation B.V., Beneluxlaan 4B, 3527 HT UTRECHT, Nederland.

Locaties en internationale overdrachten

Wij delen uw persoonlijke informatie en servicegegevens binnen de Zoho-groep. Door onze producten en diensten te gebruiken of ons op een andere manier persoonlijke informatie of servicegegevens te verstrekken, gaat u akkoord met de verwerking, overdracht en opslag van uw persoonlijke informatie of servicegegevens binnen de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Economische Ruimte (EER) en andere landen waar Zoho actief is. Een dergelijke overdracht is onderworpen aan een groepsondernemingsovereenkomst op basis van de Modelcontractvoorwaarden van de Europese Commissie.

Dataverwerkingsaddendum

Om u in staat te stellen aan de gegevensbeschermingsverplichtingen uit hoofde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming te voldoen, zijn wij bereid een Gegevensverwerkingsaddendum (Data Processing Addendum – DPA) op basis van de Standaard Contractvoorwaarden te ondertekenen. U kunt een DPA van Zoho aanvragen door dit formulier in te vullen. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij de DPA aan u doorsturen zodat u deze kunt ondertekenen.

Do Not Track (DNT)-verzoeken

Sommige internetbrowsers hebben een Do Not Track (DNT)-instelling, die de websites die u bezoekt een signaal (het DNT-signaal) stuurt dat u niet gevolgd wilt worden. Momenteel is er geen norm die bepaalt wat websites met deze signalen kunnen of zouden moeten doen. Op dit moment doen wij niets met dergelijke signalen.

Externe links op onze websites

Sommige pagina's van onze websites kunnen links bevatten naar andere websites die niet aan dit Privacybeleid gebonden zijn. Wanneer u uw persoonlijke informatie aan een van deze externe sites verstrekt, is uw persoonlijke informatie onderworpen aan het privacybeleid van de betreffende site. Voor de veiligheid raden wij u aan geen persoonlijke informatie met deze externe partijen te delen, tenzij u hun privacybeleid heeft gelezen en weet hoe zij met privacy omgaan.

Blogs en fora

Onze website bevat openbaar toegankelijke blogs en fora. Denk eraan dat alle informatie die u op deze blogs en fora verstrekt, kan worden gebruikt om u ongevraagde berichten te sturen. Wij raden u aan voorzichtig te zijn met het vermelden van persoonlijke informatie op onze blogs en fora. Zoho is niet verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die u openbaar maakt. Uw berichten en bepaalde profielinformatie kan zelfs achterblijven als u uw account bij Zoho opzegt. Als u uw informatie van onze blogs en forums wilt laten verwijderen, neemt u contact met ons op via privacy@zohocorp.com

Sociale media-knoppen

Onze websites bevatten sociale media-knoppen waarmee u artikelen en andere informatie kunt delen, zoals "vind ik leuk” van Facebook en "tweet” van Twitter. Via deze knoppen kan informatie worden verzameld, zoals uw IP-adres en de pagina's die u op de website bezoekt, en een cookie kan worden geplaatst om de knoppen te laten werken. Uw interacties met deze knoppen zijn onderworpen aan het privacybeleid van de bedrijven die deze aanbieden.

Bekendmaking op basis van wettelijke verplichtingen

Wij kunnen bij wet verplicht zijn om uw persoonlijke informatie en servicegegevens te bewaren en openbaar te maken om aan toepasselijke wetgeving, regels, wettelijke processen of een verzoek van de overheid te voldoen, bijvoorbeeld om aan nationale veiligheidseisen te voldoen.

Uitoefening van onze rechten

Wij kunnen persoonlijke informatie en servicegegevens met een derde delen als wij denken dat een dergelijke openbaarmaking vereist is om fraude te voorkomen, een vermoeden van illegale activiteiten te onderzoeken, onze overeenkomsten en ons beleid uit te voeren of de veiligheid van onze gebruikers te waarborgen.

Bedrijfsoverdrachten

Wij zijn niet voornemens ons bedrijf te verkopen. In het onwaarschijnlijke geval echter dat ons bedrijf wordt verkocht, wordt overgenomen of fuseert, zullen wij erop toezien dat de overnemende entiteit wettelijk gehouden is onze verplichtingen tegenover u na te komen. Wij zullen u via e-mail of een duidelijke melding op onze website van een wijziging in de eigendom of in het gebruik van de persoonlijke informatie en servicegegevens op de hoogte stellen. Daarnaast zullen wij u laten weten welke keuzes u eventueel heeft met betrekking tot uw persoonlijke informatie en servicegegevens.

Naleving van dit Privacybeleid

Wij doen er, onder andere door middel van periodieke beoordelingen, alles aan om te zorgen dat de persoonlijke informatie die u verschaft met inachtneming van dit Privacybeleid wordt gebruikt. Als u zich zorgen maakt over onze naleving van dit Privacybeleid of hoe uw persoonlijke informatie wordt gebruikt, kunt u ons bereiken op privacy@zohocorp.com We zullen contact met u opnemen en waar nodig met de juiste regulerende instanties overleggen om uw opmerkingen te behandelen.

Melding van wijzigingen

Wij kunnen het Privacybeleid te allen tijde wijzigen en zullen dit melden via een servicebericht of een e-mail naar uw primaire e-mailadres. Aanzienlijke wijzigingen in dit Privacybeleid die van invloed zijn op uw rechten worden ten minste 30 dagen van tevoren aangekondigd via een e-mail naar uw primaire e-mailadres. Als u van mening bent dat het gewijzigde Privacybeleid uw rechten met betrekking tot uw gebruik van onze producten of diensten schaadt, kunt u uw gebruik beëindigen door dit ons binnen 30 dagen via e-mail te melden. Wanneer u de software na de ingangsdatum van de wijzigingen aan dit Privacybeleid blijft gebruiken, wordt u geacht met het aangepaste Privacybeleid akkoord te zijn gegaan. U krijgt geen e-mail over kleine wijzigingen in het Privacybeleid. Als u zich zorgen maakt over het gebruik van uw persoonlijke informatie, kunt u regelmatig de website https://www.manageengine.com/nl/privacy.html bezoeken.